loypernet

Løyper.net

Skiavdelinga i Rindal IL kjører løyper til bruk for alle i løypene ved Igltjønna og oppover "Åsanj" ved Rindal sentrum og i Furuhaugmarka. Det kjøres også løyper av velforeninger/grunneierlag i andre deler av bygda.

Alle som kjører med tråkkemaskin (samt skuter ved sentrum) benytter nå GPS fra tjenesten Løyper.net for å spore kjøring langs forhåndsdefinerte traseer; alle de nevnte i idrettslagets regi, samt Tørsetmarka, Helgetunmarka og Garbergfjellet.

Link til tjenesten: løyper.net