Idrettsforsikring - skader

Alle spillere, lagledere og dommere i Rindal IL er forsikret gjennom fotballforbundets lagsforsikring. Under les mer finner du informasjon om fremgangsmåte og skjemaer ved skade.

Idrettens skadetelefon
Idrettens skadetelefon

Skader er ikke til å unngå i løpet av en lang fotballsesong. Her følger litt info om hva du gjør når det har blitt en skade som behøver behandling/undersøkelse.

Ved skade eller lidelse:

  1. Utfør akutt skadebehandling
  2. Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 987 02 033 for bistand
  3. Spiller registrerer skademelding på www.idrettshelse.no
  4. Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning
  5. Idrettens skadetelefon (IST) tar kontakt med spiller uanvhengig om det er dekning i forsikringen
  6. Idrettens skadetelefon (IST) bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk
  7. Idrettens skadetelefon (IST) følger opp spiller til etter gjennomført behandling 

Se ellers www.fotballforsikring.no  for mer informasjon. Her finner du blant annet hva som dekkes, og mulighet til å bestille utvidet forsikring!