Fotballstyret

Her finner du kontaktinfo til styret i fotballavdelinga. Du finner også oversikt over baneansvarlige på hver bane og sportslig utvalg.

Funksjon

Navn

E-post

Telefon

       

 

 

 

 

Fungerende leder/styremedlem

Morten Møller

mor-mo@online.no

957 70 482

Styremedlem

Bjarte Rindal

bjarin@hotmail.no

416 45 105

Styremedlem

Mali Nerbu Løfald

mali.nl@hotmail.com

922 67 237

Styremedlem

Åse Børset

aaseboerset@yahoo.no

917 01 660

Styremedlem

Erlend Romundstad

erlend.romundstad@svinsaas-auto.no

951 99 141

 

Sportslig Utvalg

  Bane

  Navn

  Telefon

  E-post

 Leder
(ansvar senior/jr)

 Morten Møller

 957 70 482

 mor-mo@online.no

 Medlem
(ansvar ungdom 13-16 år)

 Ronny Aasen  979 78 237  ronny-a2@svorka.net

 Medlem
(ansvar barnefotball 6-12 år)

 Arild Elshaug

 917 69 390

 arild@polaris-nordmore.no

Medlem
(kontakt ungdom 12-16 år)

Håkon Solvik 926 01 677 hakon.solvik@svorka.no

Medlem
(kontakt barnefotball 6-11 år)

Åse Børset 917 01 660 aaseborset@yahoo.no
       

 

Anleggsansvarlige

  Bane

  Navn

  Telefon

  E-post

 Rinnvollen                        

 Tore Løset

 976 82 868  tore@rindalslist.no

 Skogsletta

 Einar Øyen  901 59 174  holtvegen191@gmail.com

 Trollbanen

 Arild Elshaug

 917 69 390

 arild@polaris-nordmore.no