Rindal - Åsan

Denne løypa kjøres med skuter og sporlegger og prepareres for klassisk. Tur/retur samme trase.

Parkering og start på vestsida av Igltjønna. Følg rød løype i lysløypa ca. 1 km, ta så av høyre. Jevn stigning opp Litjdalen ca. 2 km før det blir lettere terreng. Det er også vanligvis kjørt spor til Haraldhøtta på Tiuråsen.

Langs løypa er det plassert ut flere trimbokser. Den første ved Feiarskaret etter ca 3,5 km, den andre ved Bjørkholtet etter 6 km og den tredje like før Kysingvatnet etter knapt 8 km. Endepunkt for løypa er trimboksen ved Stokkvatnet etter 10 km.

Ved vanskelige snøforhold kjøres det bare til Kysingvatnet (Post 3).

Se løyper.net for oppdatert informasjon.

 

Skiløype Åsan.png