Ingen friidrettstrening i Rindalshallen

Hallen åpnes for fotball i begrenset omfang. Da er det naturlig at det spørres om friidrett kan tilby det samme. Vår konklusjon er at vi ikke makter å oppfylle Friidrettsforbundets «kjøreregler». 

Noen momenter:

- Organisert trening kan kun gjennomføres i grupper på maksimalt fem personer. Trener inngår i dette antallet. Det kan imidlertid være flere grupper på et anlegg så lenge avstandsbestemmelsene overholdes. NFIF anbefaler at man holder en så stor avstand som mulig mellom gruppene, og minimum 10 meter.

- Smittevernreglene skal overholdes; både nasjonale og lokale regler. Det vil i hovedsak si ingen nærkontakt, og en minimumsavstand på to meter mellom personer.

- Ved desinfisering av utstyr skal det enten brukes sprit eller en klorin-blanding med blandingsforhold en del klorin og ti deler vann. Vask av idrettstøy etter aktivitet bør skje på minst 60 grader.

- En trener bør ikke rullere mellom grupper, men holde seg til en gruppe.

- Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, for eksempel god tilgang på desinfiseringsmidler med sprit og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.

- Ved eventuell bruk av alle typer utstyr er den generelle regelen at utstyret kun kan berøres av en person. 

Dette betyr blant annet spesifikt at:

- Trening med kastredskaper bør gjennomføres med eget utstyr. Kun den som bruker et kastredskap kan hente dette ute i kastfeltet. Alt utstyr skal desinfiseres før og etter bruk. Ved bruk av klubbens utstyr skal dette desinfiseres før og etter bruk og kun brukes av en utøver på en treningsøkt.

- Hvis det brukes startblokker må disse desinfiseres før og etter bruk. En startblokk kan kun brukes av en utøver på samme økt.

- For stav og høyde må utøvere disponere egen presenning som dekker hele matten. Kun en utøver kan hoppe på en presenning. Denne må desinfiseres før og etter bruk.

Her er Friidrettsforbundets retningslinjer i sin helhet: https://www.friidrett.no/nyheter/kjoreregler-for-organisert-trening-i-nfif/

Kommer det endringer i dette, vil det bli publisert på vår Facebook-side.