Helgetunmarka

Løypene her kjøres både med tråkkemaskin og skuter av

Helgetunmarka grunneierlag.

Parkering og start ved Skavlia (bompenger/parkeringsavgift). Også mulig å komme inn på løypenettet fra parkeringsplassen på Vålåskarskjølen.

A. Den mest brukte løypa går innover langs elva Rinna mot Helgetunsetra (8 km en vei). Fint og barnevennlig terreng hele veien med mange egnede rasteplasser underveis. Flott rasteplass med levegg satt opp ved trimposten like ved setra.

  1. Fra Skavlia kjøres det også løype til gapahuken ved Langvatnet. Fine muligheter for grilling og isfiske. En lett tur på ca 2 km.

  2. Fra Trollheimstunet er det kjørt med skuter over Langvatnet, via Seterdalen til rasteplassen ved Øygardsløa hvor en kommer inn på løypa mot Helgetunsetra.

  3. Ca 500m før Helgetunsetra kjøres det spor med skuter over Rinna via Stormyra og vest for dammen i Hølstoen tilbake til Skavlia.

  4. Fra Skavlia kjøres det også til parkeringsplassen på Vålåskarskjølen og retur via gapahuken ved Langvatnet.

Se www.helgetunmarka.com for oppdatert informasjon.

Skiløyper Helgetunmarka.png