Friidrett: Årsmelding og resultatoppsummering 2016

NB: Resultatoppsummeringene legges ikke fram for årsmøtet på papir (det vil bli et uhåndterlig format), så de bør studeres før møtet.

Årsmelding friidrett 2016
Resultater yngres
Resultater junior/senior
 (NB: 3 arkfaner i dette regnearket)

Kriteriet for å bli med i resultatoppsummeringen er deltakelse i minimum en terminfestet individuell konkurranse. Kortversjonen av oppsummeringa er slik:

SAMMENDRAG KONKURRANSEAKTIVITET
(antall starter)

SENIOR/JUNIOR 2016 2015 2014
Stafetter 165 145 152
Banestevner 56 45 42
Mosjonsløp 400 374 355
SUM SEN/JUN 621 564 549
18 ÅR OG YNGRE 167 254 249
TOTAL 788 818 794