Friidrett: Årsmelding og resultatoppsummering 2015

NB: Resultatoppsummeringene legges ikke fram for årsmøtet på papir (det vil bli et uhåndterlig format), så de bør studeres før møtet.

Årsmelding friidrett 2015
Resultater yngres
Resultater junior/senior
(NB: 3 arkfaner i dette regnearket)

Kriteriet for å bli med i resultatoppsummeringen er deltakelse i terminfestet løp. Kortversjonen av oppsummeringa er slik:

SAMMENDRAG KONKURRANSEAKTIVITET
(antall starter)

SENIOR/JUNIOR 2015 2014
Stafetter 145 152
Banestevner 45 42
Mosjonsløp 374 355
SUM SEN/JUN 564 549
18 ÅR OG YNGRE 254 249