Smittevernregler i Rindal IL og på våre anlegg

 

 

 

Smittevernregler for Rindal IL og på våre idrettsanlegg

 

VI TAR SMITTEVERN PÅ ALVOR!

 

 1. Ved feber, forkjølelse og/eller andre luftveissymtomer ber vi deg vennligst ikke møte opp på trening eller oppholde deg på våre anlegg. Vi viser til nasjonale retningslinjer for karantene.
 2. Hold en meters avstand til andre over alt hvor du ferdes om det er utendørs eller i våre idrettsanlegg. Alle, også familier, bes om å oppholde seg med en meters avstand og i minst mulig grad innendørs i våre anlegg.
 3. Vær nøye med hånd- og hostehygiene. Vask og sprit hender ofte. Det er egne håndsprit-dispensere i begge våre innendørsanlegg.
 4. Arrangøren/laget skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. 
 5. Bruk av garderober er tillatt, men det skal holdes 1 meters avstand. 
 6. Det er ikke behov for rengjøring av baller i ballidrett utover normal praksis. Deltakere bør oppfordres til å ikke ta seg til ansiktet mens man bedriver aktivitet med felles utstyr.
 7. Ved bruk av felles matter, tjukkaser, slagputer eller liknende utstyr som berøres hyppig med hendene/ansiktet anbefales håndvask før og etter bruk, samt rengjøring av utstyret mellom hver bruker.
 
   

 

Før trening

 1. Skift helst til treningstøy hjemme.
 2. Ha på nyvasket treningstøy.
 3. Vask hendene før du drar.
 4. Hold 1 meters avstand på vei til trening.

 

Under trening

 1. Vask hendene før du kommer og bruk antibac når du ankommer treningen.
 2. Bruk egen drikkeflaske. Ikke drikk av andres flaske.
 3. Et fåtall personer bør ta på felles utstyr som for eksempel kjegler, hindre og benker. 
 4. Ingen må håndhilse, klemme eller ta «high five».
 5. Ingen får spytte.
 6. Host i papir eller i albuekroken.
 7. Unngå å ta deg i ansiktet.
 8. Er du 19 år eller yngre kan du være i nærkontakt med andre i spill- og kampsituasjoner eller liknende.
 9. Er du 20 år eller eldre må du alltid holde 1 meters avstand. 

 

 
   

Etter trening

 1. Felles utstyr skal vaskes.
 2. Vask hendene.
 3. Hold 1 meters avstand på vei hjem.