Styremøte Rindalshallen

Arrangør: Georg Aune
: Møterommet
Tid: mandag 25. oktober 18:00
Meeting