St Olavsloppet 27.-30. juni. Meld deg på!

Bil med bilde.jpg

Startkontingenten går opp 12.04., og vi ønsker en pekepinn på hvor mange lag vi skal melde på. Fint om dere som har tenkt å løpe en eller flere etapper, melder fra til en av laglederne snarest: http://www.rindalil.no/st-olavsloppet.284777.no.html

I år snur stafetten, dvs start i Trondheim og mål i Østersund. Her er etappeoversikten: http://www.st-olavsloppet.com/information/strackoversikt/

 

For mer informasjon, her er arrangørens hjemmeside: http://www.st-olavsloppet.com/