Hvordan påvirker «koronareglene» Trollheimsløpet?

Vi forholder oss til NFIFs retningslinjer for mosjonsløp under koronasituasjonen gjeldende fra 15.06.20.

Utgangspunkt for det sportslige, er at et arrangement kan avholdes med max 200 personer, max 8 heat og med max 25 løpere i hvert heat. Et arrangement kan deles opp i flere grupper à 200 personer. Vi deler arrangementet i to grupper, trimklassen og konkurranseklassene, med hvert sitt løpskontor og ulike starttider.

Generelt:

Ingen garderode, men toalett på stadion.

Ingen utdeling av merker og premier (det er satt opp noen pengepremier, disse overføres via bank).

Ingen utdeling av drikke.

Ikke matsalg.

Husk 1-metersregelen, spesielt når du står i kø for å hente startnummer.

Kun forhåndspåmelding for konkurranseklassene, det reduserer køen ved løpskontoret

Alle, også trimklassen, bruker engangsstartnummer som ikke skal leveres inn. Dog må trimklassen vise sitt startnummer ved sitt løpskontor for å få registrert innkomst.

Trimklassen betaler startkontingent ved henting av startnummer. Vi ser helst at det blir brukt Vipps eller kort.

Konkurranseklassene bruker databrikker som deltakerne får utdelt samtidig som startnummer hentes. Databrikkene samles inn ved mål, og vil bli desinfisert.

Det vil bli satt ut desinfiserende middel alle relevante steder.

 

Alt er på en måte oppsummert i siste pkt i nevnte retningslinjer:

8e)  Unngå generelt unødvendig opphold. Ingen skal være på steder lenger enn nødvendig. Møt opp, løp (gå), og dra hjem. 

Det sosiale får vi ta igjen neste år. Nå har vi fokus på å prøve å få gjennomført et godt sportslig arrangement. Vi tror løpere nå er sugen på en løpskonkurranse utenfor bane som er tilnærmet lik originalen. En liten formaning til konkurranseløpere: Vis velvilje overfor hverandre. Løypa er relativt smal en del steder, så hvis du merker at den bak går litt til sida for å passere, så skal du ikke trekke til samme side for å sperre vedkommende. Vær Vær «fair»!

 

Vi gjør vårt beste for å oppfylle smittevernreglene, da kommer det flere løp utover sommeren/høsten.

 

Velkommen.