Fotballstyret 2018

Her finner du kontaktinfo til styret i fotballavdelinga i 2018. Du finner også oversikt over baneansvarlige på hver bane og sportslig utvalg.

Funksjon

Navn

E-post

Telefon

       

Leder

Øyvind Dalen

fotball@rindalil.no

958 24 944

Styremedlem

Morten Møller

mor-mo@online.no

957 70 482

Styremedlem

Bjarte Rindal

bjarin@hotmail.no

416 45 105

Styremedlem

Kjellfrid Buseth Holte

kbholte@outlook.com

902 69 670

Styremedlem

Isabel Fureli

isabelfureli@yahoo.no

951 54 342

Styremedlem

Erlend Romundstad

erlend.romundstad@orkel.no

951 99 141

 

Sportslig Utvalg 2018

  Bane

  Navn

  Telefon

  E-post

 Leder
(ansvar senior/jr)

 Morten Møller

 957 70 482

 mor-mo@online.no

 Medlem
(ansvar ungdom 13-16 år)

 Ronny Aasen  979 78 237  ronny-a2@svorka.net

 Medlem
(ansvar barnefotball 6-12 år)

 Arild Elshaug

 917 69 390

 arild@polaris-nordmore.no

 

Anleggsansvarlige 2018

  Bane

  Navn

  Telefon

  E-post

 Rinnvollen                        

 Vegard Karlstrøm

 476 05 958

 vegardkar@gmail.com

 Skogsletta

 Einar Øyen  901 59 174  einar.oyen@svorka.net

 Trollbanen

 Arild Elshaug

 917 69 390

 arild@polaris-nordmore.no