Ekstraordinært årsmøte i Rindal IL - oppdatert med saksdokument

Det blir ekstraordinært årsmøte i Rindal IL torsdag 30. oktober kl 20.00.
Tema er Rindalshallen, se mer i vedlagte innkalling.