Årsmøte i Rindal IL 20. mars

Styret innkaller herved til årsmøte i Rindal IL. Årsmøtet avholdes tirsdag 20. mars 2018 kl 1930 i Attanova, Rindalshuset.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 5. mars til Rindal IL, post@rindalil.no .